Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1501 - Llengua Catalana (Llengua)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L’avaluació es farà fonamentalment a partir d’un examen oral eliminatori (apte/no apte) i d’un examen escrit, però les comunicacions orals o escrites amb el professor, en especial els missatges electrònics, són avaluables, ja que proporcionen indicis ben clars sobre el nivell de coneixement, ús i implicació en l’ús de la llengua catalana. L’aprovat requereix la qualificació “apte/a” en l’examen oral i un 5 (sobre 10) o més en l’examen escrit. Els detalls sobre els exàmens es faciliten en el programa d’aula.