Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1501 - Llengua Catalana (Llengua)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E05 - Capacitat de comunicar-se oralment en el propi idioma usant la terminologia i les tècniques acceptades en les disciplines de les ciències humanes

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G12 - Aprenentatge autònom

G06 – Treball en equip

G13 – Comunicació oral i escrita en llengua nativa

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’analitzar els diferents tipus de textos (descriptius, argumentatius,…) i de proposar solucions de substitució

Practicar el treball en equip utilitzant les fonts d’informació actuals

Desenvolupar i refermar els coneixements lingüístics: utilitzar correctament estructures amb problemes gramaticals, ortogràfics/ortològics i lèxics

Desenvolupar els coneixements suficients per a singularitzar els textos i per a saber utilitzar els materials necessaris.

Adquirir i refermar una competència experta en la llengua catalana que permeta l’exposició i l’argumentació de textos orals i escrits.

Adaptar-se a les noves eines i a un estil autònom d’aprenentatge de la llengua catalana