Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1545 - Documentació Medieval i Construcció del Coneixement Històric

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E16 - Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals tant en la llengua pròpia com en altres idiomes, així com de transcriure, resumir i catalogar informació de forma pertinent.

E17 - Coneixement i aplicació pràctica de les metodologies científiques de les diferents branques de la història, la geografia i la història de l’art.

E18 - Habilitat per a organitzar informació històrica complexa de manera coherent.

E22 - Capacitat per a interpretar resultats d’investigació i el procés de generació de nous coneixements en les disciplines d’Història, Geografia i Història de l’Art.

G12 - Aprenentatge autònom

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Realitzar treballs d’investigació històrica sobre fonts locals.

Inferir a partir del coneixement de les fonts la interpretació de les societats medievals

Dominar els mètodes de treball propis de la història local.

Desenvolupar una capacitat crítica envers els coneixements històrics adquirits des de la comprensió del seu procés de gestació, incloent-hi la predisposició i capacitat de sotmetre’ls a revisió d’una manera racional.

Descriure, classificar i utilitzar críticament les diferents tipologies de documentació medieval.

Conèixer els principis bàsics del treball bibliogràfic i arxivístic: localització, accés i utilització.

Combinar el treball sobre bibliografia especialitzada amb la investigació sobre fonts arxivístiques inèdites