Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1545 - Documentació Medieval i Construcció del Coneixement Històric

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Es basarà en les classes presencials (teòriques i pràctiques), les tutories i el treball personal de l’alumnat. Els materials estaran disponibles a l’Aula Virtual de l’assignatura.

En les classes presencials teòriques el professor exposarà i explicarà aquells elements fonamentals que han de guiar els estudiants en l'estudi i comprensió del tema en qüestió. Aquests, per la seua banda, hauran d’implicar-se activament en l’aprenentatge mitjançant la lectura dels materials indicats prèviament.

Les classes pràctiques seran complementàries a les teòriques i serviran per aplicar els coneixements i aprofondir en aspectes concrets del temari, desenvolupant una sèrie d’habilitats i capacitats fonamentals per al treball historiogràfic. Els materials seran lliurats amb anterioritat pel professorat als alumnes o se'ls indicarà on s’hi poden localitzar. La preparació i participació en les classes pràctiques serà obligatòria i objecte d'avaluació. Es tracta d’aconseguir classes participatives on els estudiants assumisquen un paper actiu i es responsabilitzen de preparar exposicions.

Pel que fa al treball personal (no presencial) cal remarcar la importància del treball autònom que cada estudiant desenvoluparà (recerca de fonts, consultes bibliogràfiques, lectura dels textos proposats, elaboració de treballs, estudi...). Al llarg del semestre es proposaran activitats concretes per afavorir aquest aprenentatge autònom.

Les tutories –presencials o virtuals, individuals o de grup– seran l'instrument bàsic per fer un seguiment detallat de les diferents activitats proposades. En l’Aula Virtual de l’assignatura hom disposarà d’un fòrum de tutories (públic, obert a tot el curs) i d’un diàleg privat per afavorir la relació directa amb el professor. Utilitzeu aquestes eines millor que un simple correu per consultar els dubtes.