Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1544 - Antiguitat i Patrimoni

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

A) Per poder superar l’assignatura cal una nota global igual o superior a 5, i obtenir almenys 2,50 en ambdós tipus de proves (pràctiques i examen).

 

B) Proves:

Examen escrit fins a 5 punts.

Participació en classes pràctiques, tasques, conferències, jornades científiques, etc. Fins a 5 punts.

Total avaluació: 10 punts.

És imprescindible la participació pràctica i execució de les tasques personals per tal d’accedir a l’examen escrit i obtenir qualificació en l’assignatura.