Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1544 - Antiguitat i Patrimoni

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 27,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE12 - Consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la Història i la Història de l'Art.

CE17 - Coneixement i aplicació pràctica de les metodologies científiques de les diferents branques de la Història, Geografia i Història de l'Art.

CE18 - Habilitat per a organitzar informació històrica complexa de manera coherent.

CE21 - Capacitat per a adaptar iniciatives i projectes als recursos patrimonials i béns culturals existents en un territori.

CE22 - Capacitat per a interpretar resultats d'investigació i el procés de generació de nous coneixements en les disciplines d'Història, Geografia i Història de l'Art.

Resultats d'aprenentatge

E22.06 – Analitzar els documents històrics, patrimonials i artístics, de manera correcta, per a extraure conclusions i generar nous coneixements o hipòtesis de treball.

E21.05 – Aplicar i adaptar la formació rebuda a les iniciatives i projectes relatius a recursos patrimonials i béns culturals la naturalesa dels quals es trobe en relació amb les civilitzacions del mediterrani oriental.

E18.06 – Classificar i organitzar informació històrica complexa referent a l’antiguitat.

E17.07 – Usar adequadament les metodologies científiques pertinents a les diferents branques de la investigació històrica i artística, i la seua aplicació pràctica al cas de les civilitzacions del Pròxim Orient, Egipte i l’Egeu.

E12.05 – Inferir críticament les relacions entre esdeveniments històrics i historicoartístics del món antic, passats i presents.