Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1539 - Patrimoni Medieval Cristià i Islàmic

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Presentacions orals i pòsters

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

 

La nota mínima per superar l’assignatura serà l’obtenció de 5 punts en la ponderació global, amb els següents requisits a l’hora de calcular la nota mitja.

  • Obtenció d’almenys un 5 sobre 10 a l’examen escrit
  • Obtenció d’almenys un 4 sobre 10 en l’avaluació dels diferents apartats d’avaluació pràctica