Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1539 - Patrimoni Medieval Cristià i Islàmic

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 22,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E15 - Coneixement de la història universal.

E16 - Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals tant en la llengua pròpia com en altres idiomes, així com de transcriure, resumir i catalogar informació de forma pertinent.

E18 - Habilitat per a organitzar informació històrica complexa de manera coherent.

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G09 - Coneixement d’altres cultures i costums

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

Resultats d'aprenentatge

Reconèixer i valorar el patrimoni medieval, tant històric com artístic i documental.

Fomentar actituds de respecte i tolerància cap a cultures diferents de la nostra.

Desenvolupar estratègies per a recuperar i posar en valor el patrimoni històric medieval.

Descriure les diferents civilitzacions que van compartir l’espai mediterrani durant els segles medievals, i conèixer els seus principals característiques.

Comprendre la complexitat del present, i els conflictes contemporanis, a la llum dels seus antecedents històrics.

Analitzar documents històrics, patrimonials i artístics de l’edat mitjana segons criteris científics, amb capacitat per a arribar a conclusions i generar noves visions tant sobre el passat com sobre l’explicació del present.