Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1525 - Història Moderna

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

S'utilitzaren classes expositives per a part del temari, explicacions que es complementaren amb classes pràctiques com l'anàlisi i interpretació de textos i mapes històrics, fomentant l'aprenentatge participatiu i cooperatiu en l'aula.

L'alumne/a se ajudarà de la bibliografia de suport facilitada en l'apartat corresponent (i que podrà trobar-se en la biblioteca de la Universitat) per a seguir les classes teòriques i pràctiques. La comunicació entre el docent i l'estudiant es completarà també a través de l'ús de l'Aula Virtual.

Els estudiants duran a terme la realització d'un treball amb una temàtica acordada amb el docent i amb la seua supervisió per a aconseguir els objectius proposats. La planificació, disseny i realització escrita de la prova es complementarà amb l'exposició oral de les conclusions del treball davant la resta de companys i del docent amb la finalitat de participar en un debat constructiu que fomente l'aprenentatge cooperatiu. Es combinarà, per tant, l'estudi i el treball autònom com el grupal.

Es realitzaren en classe comentaris de textos i mapes històrics, lectures i/o seminaris d'autors experts en la matèria, anàlisi de gràfics, etc., tots ells relacionats amb els continguts del temari, on s'espera la participació de l'alumne. Aquestes tasques obligatòries, seran treballades pels estudiants en classe de forma conjunta, en grup amb intervencions orals i de forma autònoma amb la guia del docent.