Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1525 - Història Moderna

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat

E02 - Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat

E07 - Coneixement, comprensió i capacitat d’anàlisi dels processos històrics i socioculturals

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

E11 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Valorar críticament altres realitats socials històriques.

Ser capaç de comprendre i comentar textos i mapes històrics relatius a l’edat moderna d’acord amb els cànons de la disciplina.

Resumir i explicar críticament la gènesi de la civilització europea en l’edat moderna.

Relacionar les dinàmiques de canvi social amb la transformació de les estructures econòmiques, ideològiques i polítiques durant l’època moderna.

Realitzar treballs amb les informacions contingudes en textos i documents.

Prendre consciència de la complexitat de l’explicació històrica, demostrant capacitat intel·lectual per a aglutinar tesi en aparença contradictòries.

Identificar els principals factors de transformació històriques durant els segles de l’edat moderna.

Definir l’estructura de les etapes cronològiques de l’edat moderna.

Analitzar els factors històrics de l’època moderna.