Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1512 - Teoria de l'Argumentació i del Discurs (Filosofia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

a) La nota mínima per a superar l’assignatura serà de 5 punts.

b) L’estudiantat serà avaluat en l’assignatura encara que només s'haja presentat a una de les proves.

Els paràmetres són:  assistència a classe (80% mínim) 10%, realització i entrega, per escrit, de pràctiques d'aula 20%; lectures i treballs acadèmics 20% i examen teòric 50%.

El treball acadèmic és recuperable. Les pràctiques d'aula, també, en cas que l'alumnat aporte un motiu justificat documentalment.

Pèl caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la guia docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professorat, en qualssevol d'elles.