Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1512 - Teoria de l'Argumentació i del Discurs (Filosofia)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E08 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de situar-se en el món des d’un posicionament crític, igualitari, obert i flexible

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

E10 - Adquisició de destreses argumentatives que porten a incorporar el diàleg com la forma més oberta i inclusiva de generació de coneixement i progrés

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G04 – Resolució de problemes

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’utilitzar l’argumentació racional i tolerant com a forma de diàleg que puga generar consensos a través del debat raonat

Ser capaç d’analitzar, sintetitzar i construir arguments correctes

Ser capaç de raonar de manera crítica, autocrítica i autònoma, desenrotllant arguments racionals

Ser capaç de raonar críticament en el plantejament de preguntes, anàlisi de problemes i en l’avaluació de la pluralitat i diversitat argumentativa

Ser capaç de formular i sintetitzar idees de manera lògica i creativa

Ser capaç de construir una sensibilitat que prenga en compte idees, modes de pensar i de parlar, així com formes de vida diferents.