Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1240 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Aquesta assignatura consta de 12 crèdits ECTS, que suposen un total de 300 hores de treball de l'estudiant durant les que ha de realitzar una estada en una empresa. Per a això, comptarà amb la supervisió d'un tutor acadèmic (un professor universitari) i un professional de l'empresa (al qual anomenarem supervisor). Per a l'assignació de l'estada, en primer lloc els estudiants podran indicar les seves preferències entre les ofertes d'empreses que se'ls ofereix des de la OIPEP. Partint de les preferències dels estudiants i de la llista d'ofertes, el / la coordinador / a farà les assignacions; és a dir, s'adjudicarà a cada alumne una oferta d'empresa i un tutor acadèmic.

Per confeccionar les assignacions s'han de tenir en compte les preferències dels alumnes (principalment la data de començament i les empreses triades). En cas de conflicte entre les preferències de 2 o més estudiants es tindran en compte la nota mitjana de l'expedient. Altres dades que es tindran en cuneta són: nombre de crèdits superats., Proximitat geogràfica al domicili de l'estudiant, possibilitat de desplaçament, etc.

Un cop feta l'assignació per part del coordinador de l'assignatura, els alumnes rebran un correu electrònic on s'indicarà aquesta assignació. Després de rebre'l, és responsabilitat de l'estudiant establir el primer contacte amb el tutor acadèmic, que farà les gestions per fixar la data de la primera visita amb el supervisor de l'empresa. Durant la primera visita s'ha d'establir el pla de treball, la data de començament, l'horari i la data prevista de finalització de l'estada. Molt important: no es pot iniciar una estada sense que el tutor dugui a terme la primera visita i s'acordi el pla de treball amb el supervisor de l'empresa.

L'estudiant dedicarà 278 hores presencials a realitza l'estada a l'empresa, sota la direcció del supervisor. En finalitzar l'estada, l'estudiant elaborarà la memòria de l'estada sota la supervisió del tutor acadèmic a les 22 hores restants de les 300 que té assignades aquesta assignatura. En tot moment se seguiran les directrius de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/bin/uji/norm/est /npaexe.pdf).

Aquesta assignatura es pot desenvolupar-se en l'àmbit d'un programa d'intercanvi, depenent dels convenis disponibles.

Els estudiants podran sol·licitar l'exempció de l'estada en pràctiques en els termes que estableix la normativa. Per sol·licitar-la, l'estudiant farà arribar a les coordinadores els següents documents: fotocòpia del contracte de treball, informe detallant les tasques desenvolupades, impressió del certificat de notes de l'e-ujier i l'imprès de sol·licitud de l'exempció. Tal com indica la normativa, la concessió de l'exempció no eximeix l'estudiant de la realització de la memòria del treball realitzat durant la seva estada en una empresa.