Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1240 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques externes

100%

Criteris de superació

En l'avaluació intervindran el supervisor i el tutor acadèmic que avaluaran el desenvolupament de l'estada i la memòria del treball realitzat. La nota global requerida per a superar l'assignatura és un 5 sobre 10. L'alumne es considerarà com a no presentat en el cas que no hi haja elegit o acceptat cap empresa per dur a terme la seua estada.

El procés a seguir és el següent:

1 - L'estudiantat elabora sota la supervisió del tutor acadèmic una memòria final que lliurarà a la tutoria acadèmica de la Universitat quan conclogui les pràctiques externes.

En aquesta memòria han de figurar, com a mínim, els aspectes següents:

a) Dades personals.

b) Entitat cooperadora on ha realitzat les pràctiques externes i ubicació.

c) Descripció concreta i detallada de les tasques desenvolupades i departaments de l'entitat en què ha estat assignat.

d) Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i competències adquirits en relació amb els estudis universitaris.

e) Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a la resolució.

f) Identificació de les aportacions que, en matèria d'aprenentatge, han comportat les pràctiques externes.

g) Avaluació de les pràctiques externes i suggeriments de millora.

 

2 - Avaluació per part de l'entitat cooperadora.

El supervisor o supervisora de l'entitat cooperadora elabora i remetrà a la tutoria acadèmica de la Universitat un informe final, quan conclogui les pràctiques externes, que recollirà el nombre d'hores realitzades per l'estudiantat i on es valorarà l'adquisició de competències genèriques i específiques, previstes en el projecte formatiu.

 

3 - Avaluació del professorat tutor. El tutor o tutora acadèmic emetrà una valoració de les pràctiques externes desenvolupades. Per dur a terme l'avaluació tindrà en compte la memòria final elaborada per l'estudiantat.