Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1236 - Tècniques de Producció i Realització Sonora

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E10 - Capacitat per a dissenyar i crear sons i entorns sonors.

E14 - Capacitat per a elaborar desenvolupaments de producció en diversos formats, essencialment en el camp de la multimèdia i els videojocs, així com en el de la televisió interactiva.

IR09 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.

Resultats d'aprenentatge

-E10, E14, IR09 - Conéixer i assimilar els conceptes teòrics fonamentals i els procediments tècnics i eines (programari i maquinari) que permeten manejar amb èxit els recursos sonors cada tipus particular de producció.

-E10, E14 - Desenrotllar amb autonomia projectes de producció d'àudio en videojocs.

-E10, E14 - Adquirir les habilitats i destreses necessàries per al maneig avançat dels equipaments tècnics utilitzats per a la producció i realització de productes sonors.