Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1228 - Xarxes i Sistemes Multijugador

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

La nota de l'assignatura es divideix en avaluació contínua ( 50% ) i examen escrit final del semestre (50%) .

La nota de l'avaluació contínua es calcularà a partir de les activitats presencials i no presencials proposades pel professor durant el curs, per les avaluacions ( exàmens ) presencials i per les activitats presencials de laboratori.

Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir com a mínim un 4 sobre 10 en l'examen escrit final i una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 en la mitjana ponderada entre avaluació continuada ( que inclou les activitats realitzades a l'aula i fora d'ella ) i examen escrit final del semestre.

La nota de l'avaluació contínua es guardarà per a la segona convocatòria. Per a la superació de l'assignatura en la segona 
convocatòria s'aplicaran els criteris descrits abans .

Constarà com presentats en les actes de cada convocatòria aquells estudiants que es presentin a l'examen final escrit.