Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1228 - Xarxes i Sistemes Multijugador

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E05 - Capacitat per a desenvolupar jocs en xarxa per a múltiples jugadors.

IR05 - Coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques en l’àmbit dels videojocs.

IR11 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes distribuïts, les xarxes de computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en aquestes.

IR14 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.

Resultats d'aprenentatge

E05, IR14 - Descriure els principis fonamentals i les tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.

E05, IR05, IR11 - Usar motors de jocs multijugador actuals.

E05, IR05, IR11 - Usar els protocols bàsics de la capa d’aplicació en Internet.

E05, IR05, IR11 - Explicar els diferents protocols de comunicació de la capa d’aplicació.

E05, IR05, IR11 - Elaborar aplicacions en xarxa .

E05, IR05, IR11 - Descriure el funcionament dels servidors de jocs.