Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

La nota final de l'assignatura serà el resultat de sumar les tres components: avaluació continua, examen i treball d'anglès. Les tasques de l'avaluació contínua no són recuperables en segona convocatòria, la nota obtinguda en la primera convocatòria es conserva per a la segona convocatòria.

A) Per a superar l'assignatura cal complir les següents condicions:

  • A.1) La nota final, obtinguda sumant les tres components (avaluació contínua, examen i treball d'anglès), ha de ser, almenys, 5 punts.

  • A.2) S'ha d'obtenir, almenys, el 50% de la qualificació del treball de comprensió lectora en anglès (competència G04). Aquest treball és recuperable en la segona convocatòria.

  • A.3) S'ha d'obtenir, almenys, el 50% de la qualificació de l'examen (competència IB04). Aquest examen és recuperable en la segona convocatòria.

  • A.4) S'ha d'obtenir un mínim del 50% de la nota assignada a l'examen a cadascun dels tres resultats d'aprenentatge, corresponents a la competència IB04.

B) L'estudiantat es considerarà presentat si es presenta a l'examen.