Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

G04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

IB04 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

Resultats d'aprenentatge

IB04 - Formular consultes de recuperació i actualització de dades en bases de dades relacionals utilitzant llenguatges estàndard.

IB04 - Explicar els conceptes fonamentals dels sistemes de bases de dades relacionals, els seus objectius i arquitectura.

IB04 - Dissenyar una base de dades relacionals a partir de l’especificació d’un problema.

G04 - Comprendre un text escrit en anglès tècnic sobre bases de dades de videojocs.