Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1219 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l'assignatura, l'estudiantat ha d'obtenir una nota final igual o superior a 5, sumant les notes obtingudes en l'avaluació contínua (qualificada fins a 4) i l'examen escrit (qualificat fins a 6) que apareixen a la secció 10.1.

 b) Es considera que l'alumnat s'ha presentat a la convocatòria de l'assignatura si es presenta a l'examen final de teoria i problemes.

PRIMERA CONVOCATÒRIA DEL CURS:

  • Per a l'avaluació contínua (40% de la qualificació) es realitzaran les següents tasques:

  • Diversos lliuraments d'exercicis, que es resoldran amb el programa estadístic que s'observa a les pràctiques o bé a mà amb les fórmules necessàries (entre un 15% i un 20% de la nota final).

  •  Proves per a avaluar l'aprenentatge continuat de l'alumnat amb material de suport (entre el 25% i el 20% de la nota final).

  • L'examen que equival al 60% de la nota es realitzarà en la data que apareix a la convocatòria oficial del SIA. En aquest examen, l'estudiantat ha de resoldre diferents problemes teòrics i/o pràctics i diversos problemes similars als realitzats durant el curs. L'ordinador no es farà servir directament, però hi haurà exercicis on s'interpretaran i obtindran conclusions a partir de les instruccions i resultats del programa estadístic utilitzat durant el curs.

SEGONA CONVOCATÒRIA DEL CURS:

en la data publicada a la convocatòria oficial del SIA, es realitzarà un examen on l'estudiantat haurà de resoldre diferents problemes teòrics i/o pràctics i diversos problemes similars als realitzats durant el curs. L'ordinador no es farà servir directament, sinó que hi haurà exercicis on s'interpretaran i s'extrauran conclusions de les instruccions i resultats del programa estadístic utilitzat durant el curs. Aquest examen pot valer el 100% de la nota final, quan hi haja motius justificats per part de l'estudiantat.

En la convocatòria extraordinària per completar els estudis, es realitzarà el mateix tipus d'examen que en la segona convocatòria.