Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1217 - Disseny i Desenvolupament de Jocs Web

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

100%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura consta de tres parts:

  • Examen de programació en laboratori (individual): Pes: 30% de la nota final.
  • Proves de coneixements bàsics (individual): Pes: 20% de la nota final.
  • Projecte de joc (equip de 2-3 persones): Pes: 50% de la nota final.

Per a aprovar l'assignatura es necessita una nota final igual o major que 5. No obstant això, s'ha d'aconseguir una nota igual o superior a 4 (sobre 10) en cada part, excepte en les proves de Coneixements Bàsics, per a aconseguir l'aprovat en el curs.

Es considerarà a un estudiant o estudianta com a "presentat" si entrega el projecte de joc, o bé fa tant l'examen de programació en laboratori com les proves de coneixements bàsics.

Tant l'examen de programació en laboratori com l'entrega del projecte de joc podran recuperar-se en la segona convocatòria (juliol) en cas que no s'haja aprovat l'assignatura. No obstant això, les proves de coneixements bàsics no podran repetir-se. Es guardaran les notes obtingudes en juny en cada part, sempre que siguen iguals o superiors a 4 (sobre 10), tret de la nota de les proves de coneixements bàsics, que es guardarà en qualsevol cas.