Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1217 - Disseny i Desenvolupament de Jocs Web

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

G02 - Capacitat d'organització i planificació.

G03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

G04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

G07 - Treball en equip.

IR01 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, d’acord amb principis ètics i a la legislació i normativa vigent. 

IR02 - Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en l’àmbit dels videojocs, liderar la seua posada en marxa i la seua millora contínua i valorar el seu impacte econòmic i social. 

IR12 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l’anàlisi i implementació d’aplicacions basades en aquestes. 

IR13 - Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l’emmagatzematge, processament i accés als Sistemes d’informació, inclosos els basats en web. 

Resultats d'aprenentatge

IR01, IR12, IR13, G03 - Explicar la tecnologia per al disseny i la creació de videojocs i aplicacions en el web.

IR01, IR02 - Analitzar les característiques tècniques de les tecnologies per a la creació de videojocs i aplicacions en el web.

IR01, G02, G07 - Usar llibreries per a la creació de videojocs i aplicacions en el web.

G04 - Desenvolupar i documentar aplicacions en anglès.