Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1211 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Primera convocatòria:

La nota de l'avaluació contínua valdrà un 40% de l'assignatura que es repartirà entre un o dos controls, problemes entregables i possible exposició d'un treball relacionat amb les matemàtiques i / o els videojocs. La nota de l'examen final valdrà un 60% de l'assignatura. Dels 6 punts d'aquest examen, la nota mínima que s'exigeix ​​per a poder sumar la nota de l'avaluació contínua serà de 2,4 punts. La presentació a la prova escrita final és estrictament necessària perquè els estudiants i estudiantes es consideren presentats en aquesta convocatòria. La nota mínima per a aprovar l'assignatura és de 5 punts sumant l'avaluació contínua i l'examen final.

Segona convocatòria:

La nota de l'examen final valdrà un 100% de l'assignatura. La presentació a la prova escrita final és estrictament necessària perquè l'estudiantat es considere presentat en aquesta convocatòria. La nota mínima per a aprovar és de 5 punts en l'examen final d'un total de 10 punts.