Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1211 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització. 

Resultats d'aprenentatge

IB01 - Usar algoritmes de resolució numèrica, programar en ordinador mètodes numèrics i aplicar-los de manera efectiva.

IB01 - Treballar intuïtivament, geomètricament i formalment amb les nocions de límit, derivada i derivada parcial.

IB01 - Saber calcular primitives de funcions senzilles en una variable.

IB01 - Manipular desigualtats, successions i sèries.

IB01 - Construir el concepte d’integral de manera intuïtiva.

IB01 - Calcular integrals de funcions contínues en una variable.

IB01 - Aplicar les derivades parcials en el càlcul d’extrems de funcions de diverses variables reals.

IB01 - Analitzar i dibuixar funcions d’una i dues variables, i deduir propietats d’una funció a partir de la seua gràfica.