Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1208 - Programació II (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

La nota obtinguda per s avaluació contínua s'obté en els terminis establerts en la 
Planificació de l'assignatura.

La primera convocatòria Consisteix en l'examen (50% de la nota segons estableix 
en el programa Verifica de la titulació) al que se suma la nota d'avaluació contínua 
obtinguda durant el desenvolupament de les classes (50% de la nota segons estableix 
en el programa Verifica de la titulació). La nota d'avaluació contínua es guarda per 
a la segona convocatòria.

Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir 5 o més punts en 10 sobre la suma de 
les notes d'avaluació contínua i examen, sempre I quan la nota de l'examen superi 
el 2,25 sobre 5.


Constaran en actes de com presentats en cada convocatòria aquells alumnes que es 
presentin a l'examen.