Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1208 - Programació II (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IB03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

IB04 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

Resultats d'aprenentatge

IB03, IB04 - Donades unes especificacions, dissenyar i implementar un programa de mida petita acompanyat de bateries senzilles de prova.

IB04 - Utilitzar implementacions estàndard de les següents estructures de dades: pila, cua, llista enllaçada, diccionari.

IB04 - Usar llibreries existents en el desenvolupament de programes.

IB04 - Modelar objectes senzills amb classes a partir d’una especificació.

IB04 - Implementar programes que usen fluxos de dades.

IB04 - Implementar llibreries que permeten reutilització de codi en problemes senzills.

IB04 - Implementar les següents estructures de dades complint certes especificacions: pila, cua, llista enllaçada.

IB04 - Explicar el funcionament d’una funció recursiva senzilla.