Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1207 - Cultura Visual i Mitjans de Masses

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

 

A) La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts. En cada tipus de prova que haja de realitzar el la/estudianta, s'haurà d'arribar a sempre el 50% de la puntuació total.


B) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè el la/estudianta es considere presentat/a en una assignatura. La prova escrita (70% de la nota final, sobre 7 punts), que es realitzarà en el període d'exàmens al final del segon semestre, constarà de dues parts:
La primera part de la prova escrita consistirà en l'anàlisi d'una imatge fotogràfica i de la seqüència d'un film, per al que disposaran de 90 minuts de temps (sobre 4 punts). El la/estudianta disposarà de les taules de conceptes bàsics de les metodologies d'anàlisis de la imatge fotogràfica i de la imatge fílmica, que seran facilitades pel professor de l'assignatura. 
La segona part de la prova escrita consisteix a tractar de respondre 3 preguntes (sobre 3 punts).

L'elaboració de treballs acadèmics (30% de la nota final, sobre 3 punts) consisteix en l'elaboració de tipus de treballs pràctics:

Pràctiques Tipus 1: Realització de menudes tasques que seran sol·licitades als estudiants, de forma individual, en terminis de temps bastant breus (10 dies màxim). Les Pràctiques Tipus 1 tindran un pes d'un 5% (sobre 0,5 punts), escindit del 30% total, per a l'Elaboració “de treballs acadèmics”, i es refereixen a les comentaris crítics realitzats pels estudiants d'algunes pel·lícules projectades en els cicles de cinema del Paranimf de la UNIVERSITAT JAUME I, i de les conferències programades sobre anàlisis de la imatge.

Pràctiques Tipus 2: Anàlisis de textos audiovisuals concrets (fotografies, seqüències de pel·lícules i videojocs) que seran realitzats per Grups d'Estudiants (de 5 membres). Les Pràctiques Tipus 2 tindran un pes d'un 10%, escindit del 30% total per a l'Elaboració “de treballs acadèmics”.
 Els criteris per a avaluar aquests treballs pràctics seran exposats en classe i publicats en l'Aula Virtual en les sessions de presentació de l'assignatura.

El sistema d'avaluació docent s'aplicarà en la primera i segona convocatòria.