Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1207 - Cultura Visual i Mitjans de Masses

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E17 - Coneixement de la complexitat de la imatge i els seus contextos històrics i socials, que habilite per a la formulació d’interpretacions i anàlisis crítiques en la cultura mediàtica contemporània.

G08 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

E17, G08 - Reconèixer, a través de la reflexió i el debat, el paper de les variables culturals en la construcció de les imatges i la dimensió representacional de les imatges en la societat contemporània, així com el seu caràcter de constructe cultural i el seu estatut convencional.

E17, G08 - Comprendre la complexitat de la imatge en el seu context social, polític, econòmic, ideològic i estètic, així com les variables culturals i tecnològiques que determinen la seua recepció pels públics actuals.

E17, G08 - Analitzar críticament imatges i textos audiovisuals, atenent els elements contextuals, d’emissió, de recepció i a les condicions materials dels missatges icònics, amb especial atenció a la forma de l’expressió i a la manera en què es relaciona amb la forma del contingut.

E17, CG08 - Reconèixer les característiques específiques de les diferents classes d’imatges que conformen la cultura visual contemporània.

E17 - Conèixer les principals aproximacions a l’estudi de la imatge i a l’anàlisi dels textos audiovisuals des de múltiples perspectives.