Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

 

1. Magnituds i unitats
1.1. Magnituds físiques i la seua mesura. 
1.2. Sistemes d'unitats.
1.3. Vectors.
1.4. Càrrega elèctrica i massa.
 
2. Moviment d'una partícula
2.1. Desplaçament i velocitat.
2.2. Acceleració.
2.3. Moviment rectilini.
2.4. Moviment parabòlic.
2.5. Moviment circular.
2.6. Moviment relatiu.
2.7. Moviment harmònic simple.
2.8. Moviment ondulatori.
 
3. Forces sobre una partícula
3.1. Forces en la Natura.
3.2. Quantitat de moviment i força. Lleis de Newton.
3.3. Forces de fregament i forces d'arrossegament.
3.4. Força centrípeta.
3.5. El pèndol simple.
3.6. Forces i camps gravitatori, elèctric i magnètic.
3.7. Moviment d'una partícula carregada en un camp elèctric.
 
4. Forces sobre un sistema de partícules i un sòlid
4.1. Centre de masses.
4.2. Moment angular i moment d'inèrcia.
4.3. Dinàmica de rotació.
4.4. Aplicacions de la dinàmica de rotació.
4.5. Estàtica.
 
5. Treball i energia
5.1. Energia i treball.
5.2. Potència.
5.3. Energia cinètica.
5.4. Xocs i explosions.
5.5. Forces conservatives i energia potencial. Conservació de l'energia.
5.6. Energia potencial gravitatòria.
 
6. Dinàmica de fluids
6.1. Fluids.
6.2. Principis de Pascal i Arquimedes.
6.3. Tensió superficial i capil·laritat.
6.4. Fluids en moviment.
 
El temari també inclou pràctiques de laboratori sobre cinemàtica, dinàmica, rotació, treball i energia, dinàmica de fluids i electromagnetisme, que tindran entre altres suports simulacions informàtiques i sistemes interactius.