Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 33
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E03 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica clàssica i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis del desenvolupament de videojocs.

G02 - Capacitat d'organització i planificació.

G03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

G05 - Capacitat de gestió de la informació.

G06 - Resolució de problemes.

G07 - Treball en equip.

IB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Resultats d'aprenentatge

G06, IB02 - Saber aplicar la teoria de camps i ones i electromagnetisme a la resolució de problemes.

G06, E03 - Saber aplicar les lleis de la mecànica en la resolució de problemes.

G06, E03 - Analitzar adequadament els resultats obtinguts en la resolució de problemes o en la realització de pràctiques de laboratori, relacionant-los amb els coneixements teòrics adquirits.

G03, G07 - Preparar memòries d’investigació de laboratori en equips de dues a tres persones.

G02, G05 - Dominar l’accés a les fonts bibliogràfiques i l’organització del temps d’estudi personal.

G03 - Saber redactar memòries de laboratori i treballs d’investigació.