Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1138 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Seminari. Es tracta d'un espai per a la reflexió i / o debat per tal d'aprofundir en continguts rellevants ja introduïts en l'assignatura en grup reduït .

Ensenyaments pràctics . Pràctiques externes . Pràctiques tutelades / clíniquesrecollides amb aquesta denominació en l'ordre CIN/2134/2008 i com a formació clínica en el Reial Decret 1837/2008 . Estada de l'alumne al centre de pràctiques aproximadament el 90% del total d'ECTS : total hores 67 ( incloses 2 hores d'avaluació) de les quals 30 hores seran amb tutela d'un professional d'infermeria / professor UJI , i la resta de tutorització la pràctica clínica ( 35,5 hores ) s'ajustarà als conveni amb centres de pràctiques clíniques . En el cas dels estudis d'infermeria es realitzen en centres assistencials ( centres de salut i hospitals ) sota la supervisió directa d'un infermer responsable de cures generals clínic de referència que juntament amb el / la tutor / a d'alumne / ai el professor / a responsable de matèria avalua l'assoliment de la competència . L'estada clínica inclou : cures directes ; cures indirectes , activitats de consulta , sessió de casos i elaboració del quadern de pràctiques , avaluació , tutories individuals o en grups reduïts , etc . En l'ordre CIN/2134/2008 es reflecteixen en forma de rotatori clínic que juntament amb el treball fi de grau suposen 90 ECTS .

El treball fi de grau consta de 5 ECTS clínics en les unitats / contextos relacionats amb el tema del TFG

Tutories. Treball personalitzat amb un alumne o grup reduït , a l'aula o en espai reduït . Es tracta de la tutoria com a recurs docent d '"ús obligatori " per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge ( s'exclou la tutoria " assistencial" de dubtes , orientació a l'alumne , etc . ) . Normalment la tutoria suposa un complement al treball nopresencial ( negociar / orientar treball autònom , seguir i avaluar el treball , orientar ampliació, etc . ) ( Implica l'ús de tècniques com : Ensenyament per projectes , supervisió de grups d'investigació , tutoria especialitzada , etc . ) .

Treball personal de l'alumne. Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris , lectures , investigacions , treball de camp , memòries , de quaderns de pràctiques , etc . per exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques . A més , conté el treball relacionat amb la revisió i estudi per als exàmens , inclou qualsevol activitat d'estudi : estudiar per a l'examen , lectures complementàries, practicar problemes i exercicis , etc . En les assignatures de contingut teòric - pràctic el treball de l'alumne suposa un 60% del total per a l'adquisició de la competència . En les assignatures amb contingut clínic el treball de l'alumne fora de centres assistencials suposa el 10 %. També existeix en el treball personal de l'alumne un " Aprenentatge a través de l'Aula Virtual" que es descriu com : Situació d'ensenyament aprenentatge en la qual s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor -alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum .