Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1138 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

139,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

56 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 150,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

E26 Analitzar les dades estadístiques referits a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.

PC Competència pràctica clínica/tutelada: Incorporar en la pràctica clínica, en institucions sanitàries i no sanitàries (acreditades que s’ajusten a la consecució d’objectius d’aprenentatge) i en entorns comunitaris, els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i juí crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats als objectius generals del títol i en les competències específiques que conformen la matèria.

T01. Capacitat de fer valdre els juís clínics per a assegurar que s’aconsegueixen els estàndards de qualitat i que la pràctica està basada en l’evidència.

TFG1. Ser capaç d’exposar l’adquisició de competències relacionades de saber ser infermer responsable de cures generals.

TFG2. Capacitat per a qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament un ventall d’informació i fonts de dades que faciliten l’aplicació de cures d’infermeria de qualitat, així com faciliten la decisió del pacient.

TFG3. Ser conscients de la necessitat de fonamentar la pràctica infermera en els resultats obtinguts de la investigació científica i en la millor evidència disponible.

TFG4 Integrar l’atenció d’infermeria en els àmbits de salut, malaltia i sociosanitari.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge