Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1131 - Cures Crítiques

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

209,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 77,3
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CC1. Capacitat per a afrontar pacients hospitalitzats en unitats de vigilància intensiva.

CC2. Capacitat per a afrontar problemes en unitats de cures neonatals.

E19 Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d’infermeria, a l’individu, la família i la comunitat.

PC Competència pràctica clínica/tutelada: Incorporar en la pràctica clínica, en institucions sanitàries i no sanitàries (acreditades que s’ajusten a la consecució d’objectius d’aprenentatge) i en entorns comunitaris, els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i juí crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats als objectius generals del títol i en les competències específiques que conformen la matèria.

T01. Capacitat de fer valdre els juís clínics per a assegurar que s’aconsegueixen els estàndards de qualitat i que la pràctica està basada en l’evidència.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge