Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1107 - Farmacologia Bàsica i Administració de Medicaments

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

 

Sessions de pràctiques (problemes)

 

1. Introducció:

1.1 Farmacologia, fàrmac, medicament, droga i forma farmacèutica.

1.2 Tipus de medicaments.

1.3 Nom i origen dels fàrmacs.

1.4 Absorció, distribució, metabolisme i eliminació dels fàrmacs.

1.5 Mecanisme d'acció dels fàrmacs.

1.6 Factors que modifiquen els seus efectes.

1.7 Marc legal de l'infermer.

1.8 Problemes derivats de la teràpia farmacològica.

1.9 Maneig i control de fàrmacs.

 

2. Sistema nerviós autònom

2.1 Fisiologia de la transmissió colinèrgica i adrenèrgica.

2.2Parasimpaticomimètics.

2.3 Antagonistes colinèrgics o parasimpaticolítics.

2.4 Simpaticomimètics.

2.5 Bloquejants adrenèrgics.

2.6 Relaxants musculars.

 

3. Sistema nerviós central

3.1 Analgèsics narcòtics.

3.2 Analgèsics no narcòtics.

3.3 Antitèrmics. Hipnòtics.

3.4 Anestèsics.

3.5 Antiparkinsonians.

3.6 Anticonvulsius.

3.7Estimulants del SNC.

3.8 Antimigranyosos.

3.9 Malalties degeneratives del SNC.

3.10 Neurolèptics.

3.11 Ansiolítics.

3.12 Antidepressius.

3.13 Addiccions.

 

4. Sistema cardiovascular

4.1 Inotròpics. Antiarítmics.

4.2 Antianginosos.

4.3 Antihipertensors.

4.4 Vasodilatadors perifèrics.

4.5 Hipolipemiants.

4.6 Anticardíacs.

4.7 Antixoc.

 

5. Sistema respiratori:

5.1 Antiasmàtics.

5.2 Antitussígens, mucolítics i expectorants.

5.3 Altres.

6. Sistema hematopoiètic:

6.1 Antianèmics.

6.2 Anticoagulants.

6.3 Fibrinolítics i antifibrinolítics.

6.4 Antiagregants plaquetaris.

6.5 Factors de la coagulació.

6.6 Estimulants de l'hematopoiesi.

 

7. Sistema digestiu

7.1 Reguladors de la motilitat esofàgica.

7.2 Antiemètics i emètics.

7.3 Antiulcerosos.

7.4 Antidiarreics.

7.5 Laxants i purgants.

7.6 Antiinflamatoris intestinals.

7.7 Antilitiàsics biliars.

 

8. Sistema endocrí:

8.1 Hormones hipofisàries i hipotalàmiques.

8.2 Hormones tiroidees. Antitiroidees.

8.3 Hormones i fàrmacs que intervenen en el metabolisme del calci.

8.4 Insulina, antidiabètics orals i altres hormones pancreàtiques.

8.5 Corticoides.

8.6 Andrògens.

8.7 Estrògens i progestàgens.

8.8 Anticonceptius hormonals.

8.9 Estimulants i relaxants de l'úter.

 

9. Fàrmacs que afecten al medi intern.

9.1 Diürètics

9.2 Agents que afecten el volum i a la composició dels líquids corporals.

9.3 Nutrició parenteral.

 

10. Antiinfecciosos

10.1 Antimicrobians: Classificació i resistències.

10.2 Antibiòtics betalactàmics.

10.3 Antibiòtics aminoglucòsids.

10.4 Altres antibiòtics bactericides.

10.5 Bacteriostàtics.

10.6 Antituberculosos.

10.7 Antilepra

10.8 Antifúngics.

10.9 Antivirals.

10.10 Antiretrovirals.

10.11 Antiparasitaris.

10.12 Antisèptics i desinfectants.

 

11. Sistema immunitari

11.1 AINES.

11.2 Antigotosos.

11.3 Antihistamínics.

11.4 Immunosupressors, inmunomoduladors i inmunoestimulants.

11.5 Vacunes i sèrums.

 

12. Antineoplàsics

12.1 Citostàtics.

 

13. Fàrmacs d'aplicació tòpica

13.1 Dermatològics.

13.2 Oftalmològics.

13.3 Otorrinològics.

 

14. Altres

14.1 Vitamines.

14.2 Tractament farmacològic de les intoxicacions.

14.3 Ús de fàrmacs en situacions especials: pediatria, geriatria i embaràs.

14.4 Interaccions farmacològiques.

 

Sessions pràctiques (laboratori):

 

Pràctica 1: Conceptes generals en l’administració de medicaments: Formes farmacèutiques.

Pràctica 2: Conceptes generals en l'administració de medicaments: Registres
 
Pràctica 3: Conversions i càlcul de dosi
 
Pràctica 4: Vies d'administració de medicaments. Via enteral
 
Pràctica 5: Vies d'administració de medicaments. Via subcutània, Via intadérmica
 
Pràctica 6: Vies d'administració de medicaments. Via Intramuscular
 
Pràctica 7: Vies d'administració de medicaments. Via IVP
 
Pràctica 8: Fluidoteràpia
 
Pràctica 9: Errors de medicació. Medicacions d'alt risc.
 
Pràctica 10: Reaccions adverses. Anafilaxi.