Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1107 - Farmacologia Bàsica i Administració de Medicaments

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Sessions pràctiques (problemes):es tracta d’una activitat presencial, impartida en grup complet de caràcter interactiu, amb suport de material didàctic individual. Durant les mateixes s'alternen les sessions expositives i / o classes teòriques amb la resolució de problemes o casos. Suposen un 25.3% del temps de l'assignatura

 

Sessions pràctiques (laboratori):es tracta d’una activitat presencial, realitzada en grup reduït en sales de simulació (en un laboratori que simula la pràctica diària d’infermeria, on s'apliquen els diversos continguts apresos de la farmacologia bàsica). Implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, exercicis, utilització de programari, tècniques de simulació utilitzant  materials reals etc. L'assistència a les sessions pràctiques de laboratori és de caràcter obligatori. Les sessions pràctiques   seran avaluades a nivell procedimental, actitudinal i conceptual. Suposen el 13.3% del temps de l'assignatura

 

Tutories:es realitzaran tutories grupals obligatòries a grups reduïts d'alumnat, on es discutiran conceptes de la unitat didàctica corresponent i es resoldran qüestions i problemes. Aquestes tutories es poden realitzar fora de l'horari establert per a l'assignatura.

 

Avaluació(1.3% del temps total de l'assignatura): consistirà en un examen escrit dels continguts de teoria relacionats amb els temes teoricopràctics. És obligatòria.

 

Ensenyament no presencial:suposa un 60.1% del temps de l'assignatura i servirà per que l'estudiant revisi i organitzi els continguts teòrics, prepari els qüestionaris, les sessions de laboratori, les activitats de l'aula virtual, les activitats lliures i l'avaluació.