Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1104 - Microbiologia (Biologia)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

El temari està dividit en dos mòduls. Tots dos mòduls es treballaran en sessions teòrico-pràctiques (de problemes), que es treballaran a classe i unes sessions pràctiques que es treballaran al laboratori.

Mòdul I.

1 CITOLOGIA HUMANA

-INTRODUCCIÓ. Teoria Cel · lular: Desenvolupament històric i principis. Morfologia i estructura general de la cèl · lula eucariota. Unitats de mesura utilitzades en Citologia.

Membrana plasmàtica. Citoplasma. Orgànuls cel · lulars. Citosquelet.

Nucli cel·lular. Fonaments de genètica

2 HISTOLOGIA

-Concepte de teixit, classificació dels teixits

Teixit epitelial, teixit nerviós, teixit muscular,

Teixit conjuntiu, teixit adipós, Teixit cartilaginós i ossi, cèl · lules sanguínies, sistema immunològic, sistema immunocompetent

Mòdul II.

  MICROBIOLOGIA

- Microbiologia.  Historia de la microbiologia. Tipus de microorganismes. Importància dels microorganismes per a la vida.

Microbiologia clínica. Tipus de microorganismes patògens. Concepte d'infecció, interacció hoste paràsit. Bacterièmies, sèpsia, meningitis, endocarditis, infeccions i malalties de transmissió sexual.

- Immunologia. Mecanismes de defensa passiva i activa del organismes.  Estructura  i funcionament dels sistema immunològic.

- Bacteriologia: Característiques generals dels bacteris.  Principals bacteris patògens, característiques generals, factors de patogènesi, malalties provocades i símptomes,  tractament i mètodes de prevenció

- Virologia: característiques generals dels virus. Fases del cicle de vida (fase lítica i lisogènica) principals virus patògens, característiques generals, factors de patogènesi, malalties provocades i símptomes,  tractament i mètodes de prevenció

- Micologia: característiques generals dels fongs,  tipus de malalties provocades per els fongs. Principals fongs patògens, característiques generals, factors de patogènesi, malalties provocades i símptomes,  tractament i mètodes de prevenció

- Parasitologia: característiques generals dels paràsits, taxonomia. Principals paràsits patògens, característiques generals, factors de patogènesi, cicles de vida,  malalties provocades i símptomes,  tractament i mètodes de prevenció

- Control d'agents patògens: Immunologia, Agents Físics i Químics.

- Obtenció de mostres, conservació i transport. Mesures de protecció

- Infecció associada a l'assistència sanitària: Infeccions nosocomials, Descripció dels principals tipus, Causes, estratègies preventives.

-La Infecció i els professionals d’infermeria: Cadena de transmissió de les malalties infeccioses. Mecanismes per a trencar la cadena de transmissióPRÀCTIQUES

Pràctiques del mòdul I:
Observació microscòpica de preparacions de diferents teixits

Pràctiques del mòdul II:

Pràctiques de laboratori:
L'alumne aprendrà tot el procés dut a terme en un laboratori de microbiologia per caracteritzar un microorganisme , des de la presa de mostra , passant per l'obtenció del cultiu pur i la caracterització morfològica i bioquímica.
Preparació de mitjans i realització de cultius bacterians . Obtenció de cultius purs i caracterització bioquímica de diferents tipus de bacteris . Realització d'un antibiograma per caracteritzar la sensibilitat o resistència a diferents antibiòtics .
Observació i caracterització morfològica dels diferents tipus de bacteri . Preparació de mostres,  tincions cel·lulars , maneig del microscopi.
Realització d'un disseny experimental : els alumnes desenvoluparan a partir d'una hipòtesi inicial basada en l’estudi de contaminacions microbiològiques ambientals que ells proposaran, un disseny experimental per demostrar si la hipòtesi és vertadera o no , utilitzant el mètode científic, realitzant una presa de mostres, un anàlisis d’aquestes, representació de resultats i discussió final.