Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1104 - Microbiologia (Biologia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

A) La nota mínima per a que s' aprove l' assignatura es d'un 5 (sobre 10) en  les activitats obligatories

Les activitats obligatòries són:

Sessions pràctiques: assistència i el lliurament  del quadern

Sessions de problemes: Activitats obligatòries organitzades (seminaris, problemes,).

Examen de teoria i pràctiques.

B) Es considera a l' alumne presentat si ha realitzat l' examen final

C) En cas de no haver aprovat a la primera convocatoria les diferents parts de l'assignatura, el estudiant podria en la segona convocatoria aprovar-la sempre que supere  amb un 5 una prova teòrica on entraran tots els continguts de l'assignatura