Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1048 - Modelització Matemàtica

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

  • Fins a un 60% de la nota total: examen escrit o oral. L'examen constarà de resolució de qüestions i problemes. En cas de ser oral, també es pot exigir l'exposició oral d'un treball acadèmic.

  • Fins a un 40% de la nota total: realització de problemes i exercicis en els seminaris. Es pot exigir l'exposició oral d'un treball de resolució d'un problema.

  • La nota mínima que s'exigeix ​​per a superar l'assignatura és obtenir una puntuació global de 5 punts.

  • En el cas de presencialitat escassa, l'alumnat ha de contactar amb el professorat per a quedar d'acord en el desenvolupament i lliurament de tasques.

  • Perquè l'estudiantat es considere presentat a l'assignatura ha d'haver realitzat l'examen oral o escrit.

  • A la segona convocatòria es conservarà la qualificació obtinguda en l'apartat de realització de problemes i exercicis en els seminaris (40% del total). El 60% restant s'obtindrà de la qualificació de l'examen escrit o oral.