Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1022 - Algorítmia

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Criteris de superació de l'assignatura:

Superació en primera convocatòria

L'estudiantat ha de complir aquests dos requisits per a poder superar l'assignatura:

  • Presentar-se i obtenir almenys 3,5 punts sobre 10 en l'examen final.
  • Obtenir una nota mitjana global de l'assignatura igual o superior a 5 sobre 10. Aquesta nota mitjana serà igual a:
    • 60% de la nota de l'avaluació contínua, qualificada sobre 10.
    • 40% de la nota de l'examen final, qualificat sobre 10.

Si s'obtenen almenys 3,5 punts sobre 10 en l'examen final, la qualificació final serà la nota mitjana global definida prèviament.

En cas d'obtindre menys de 3,5 punts sobre 10 en l'examen final, la qualificació final serà la nota del dit examen final.

Superació en segona convocatòria

L'estudiantat ha de complir aquests dos requisits per a poder superar l'assignatura:

  • Presentar-se i obtenir almenys 3,5 punts sobre 10 en l'examen final.
  • L'estudiantat podrà triar entre dues opcions:

a.     Mantenir la nota de l'avaluació contínua obtinguda en el primer semestre. En aquest cas, els criteris per a superar l'assignatura són els mateixos que els de la primera convocatòria.

b.     Presentar un nou treball avaluable que es qualificarà amb fins a 2 punts sobre 10 en la nota final de l'assignatura. Per a superar l'assignatura serà necessari que la nota de l'examen final (ponderada com un 40% de la nota final) més la puntuació del nou treball avaluable siga igual o superior a 5 sobre 10. La qualificació final serà l'obtinguda amb aquesta suma.

Si s'obtenen almenys 3,5 punts sobre 10 en l'examen final, la qualificació final serà la nota mitjana global definida prèviament.

En cas d'obtindre menys de 3,5 punts sobre 10 en l'examen final, la qualificació final serà la nota del dit examen final.

Criteris per a considerar “presentat” a un estudiant o estudianta:

Primera convocatòria: haver realitzat l'examen final.

Segona convocatòria: haver realitzat l'examen de la segona convocatòria.