Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1022 - Algorítmia

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 86
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 4
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG06 - Resolució de problemes.

IR06 - Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algoritmes proposats.

IR08 - Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar i combinar els algoritmes apropiats d’un catàleg per a resoldre efectivament un problema. (CG06, IR06)

Implementar algoritmes atenent a la seua eficiència. (IR08)

Dissenyar algoritmes seguint la metodologia basada en esquemes algorítmics. (CG06, IR06)

Descriure alguns algoritmes fonamentals sobre grafos i estructures de dades avançades indicant els contextos en què són aplicable i la seua complexitat computacional. (IR06)

Comparar diferents algoritmes en termes de la seua complexitat computacional i cost pràctic i seleccionar el més apropiat i eficient per a la resolució d’un problema. (IR06)