Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Les activitats d'avaluació es distribuiran de la manera següent :

Tipus de Prova

Descripció i pes relatiu

Examen

Examen realitzat al finalitzar el semestre: màxim 60 punts.

Total: màxim 60 punts

 

Avaluació contínua


 

Avaluació dels treballs escrits elaborats a partir dels temes tractats en els seminaris: máxim  7.5 punts .

Avaluació individual de les competències adquirides en els seminaris: màxim  7.5 punts

Realització d'una prova escrita intermèdia, convenientment anunciada, que cobrirà els primers temes:  màxim 15 punts ·

Entrega de problemes plantejats al llarg del curs: màxim 10 punts

Total: màxim 40 punts

 

Total: màxim 100 punts

 Per a superar l'assignatura serà necessari obtindre al  menys 50 punts entre totes les activitats.

  • Es considerarà que un alumne s'ha presentat a una assignatura quan haja optat almenys al 60% de la seua qualificació, açò és, sempre que es presente a l'examen realitzat al finalitzar el semestre.

  • Aquellos alumnes que suspenguen l'assignatura en la primera convocatòria (gener) perdran la nota de l'examen parcial per a l'examen de recuperació en segona convocatòria (juny-juliol) quedant de la següent manera l'assignació de punts: 75 examen final mes 25 punts de seminaris i entregables.