Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1045 - Instal·lacions de Transport de Fluids

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. - Xarxes de distribució d'aire

1.1- Canonades i conductes per al transport d'aire
1.2- Ventiladors i bufadors  i compressors
1.3- Vàlvules, reixetes i elements constructius
1.4- Normativa: RD 2060/2008 Aparells a pressió
1.5- Treball de dimensionament de red d´aire comprimit
 
2.- Xarxes de gas
 
2.1.- Fonaments de la tecnologia del gas i  característiques físiques
2.2.- Disseny i càlcul d'instal·lacions i xarxes de distribució de gasos combustibles
2.3.- Normativa
2.4.- Exemples amb els codis de disseny ASME i EN
 
3.- Transport de combustible líquid
 
3.1.- Xarxes per al transport de combustible líquid
3.2.- Elements auxiliars i emmagatzematge. Bombes, tancs i depòsits.
3.3.- Elements per a la seguretat en la distribució
3.4.- Emmagatzematge de combustible
3.5.- Normativa: APQ, API
 
Les pràctiques seran les següents:
1.1.-Simulació de ventilació 1
1.2.-Simulació de ventilació 2
2.1.-Càlcul d´espesor de tuberies d´acord amb el codi ASME B 31.3
2.2.-Càlcul d´espesor de tuberies d´acord amb el codi EN
3.1.-Análisis de seguretat en instal.lacions de transport de fluids
3.1.-HAZOP