Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1045 - Instal·lacions de Transport de Fluids

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. (Veure nota 1)
 
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:
 
Primera convocatòria
 • Avaluació contínua (50%)
  • Qualificació mitjana d'informes de pràctiques de laboratori (15%)
  • Qualificació mitjana de treball realitzat al llarg de l'assignatura (35%)
 • Examen final (50%) (veure nota 1)
Segona convocatòria
 • Avaluació contínua (50%)
  • Qualificació mitjana d'informes d'pácticas de laboratori (15%): s'utilitzarà la mateixa qualificació de la primera convocatòria.
  • Qualificació mitjana de treball realitzat al llarg de l'assignatura (35%): s'utilitzarà la mateixa qualificació de la primera convocatòria.
 • Examen final (50%) (veure nota 1)
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis
 • Examen final (100%)
Nota 1: per superar l'assignatura, és imprescindible obtenir una qualificació en l'examen final d'un 5 sobre 10. Si no es complís aquest requisit i la qualificació global per mitjana és superior a 5 punts, la qualificació global final seria de 4 punts (sobre 10).
 
Altres consideracions:
 • L'estudiant / a es considera "presentat / a" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / a" a la convocatòria.