Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1043 - Manteniment d'Estructures i Construccions

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.
 
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts de la manera següent:
 
Primera convocatòria
 • Avaluació contínua (50%)
  • Pràctiques de laboratori (9%)
  • Memòries de visites a construccions i obres (16%)
  • Treball pràctic (25%)
 • Examen final sobre la part de teoria (50%) (veure nota 1)
Segona convocatòria
 • Avaluació contínua (50%)
  • Pràctiques de laboratori (9%): l'estudiant pot triar entre repetir les memòries de les pràctiques o mantenir la qualificació de la primera convocatòria.
  • Memòries de visites a construccions i obres (16%): si l'estudiant ha assistit a les visites durant el curs, pot triar entre repetir les memòries o mantenir la qualificació de la primera convocatòria.
  • Treball pràctic (25%): l'estudiant pot triar entre repetir la feina o mantenir la qualificació de la primera convocatòria.
 • Examen final sobre la part de teoria (50%) (veure nota 1)
Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis
 • Examen final (100%)
Nota 1: en totes les convocatòries és imprescindible obtenir una qualificació superior o igual a 4 punts sobre 10 en l'examen final. Si no es complís aquest requisit i la qualificació global per mitjana és superior a 4.5 punts, la qualificació global final seria de 4.5 punts (sobre 10).
 
Altres consideracions
 • L'estudiant / a es considera "presentat / a" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / a" en la convocatòria.
 • Altres criteris addicionals poden ser incorporats al sistema d'avaluació per tal de corregir situacions excepcionals que poguessin donar-se. Si existissin, es comunicarien als estudiants a l'inici de l'assignatura.