Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1043 - Manteniment d'Estructures i Construccions

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM05 - Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d’estructures i construccions industrials.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG03 -Ser capaç d’elaborar memòries i informes tècnics en l’àmbit del manteniment d’estructures i construccions.

CG07 - Ser capaç d’organitzar el treball en equip en la realització d’informes de diagnòstic i proposta de tècniques d’intervenció d’estructures i construccions industrials en un termini establit.

CG06 - Ser capaç d’aplicar els equacions d’equilibri dinàmic que regeixen el comportament d’estructures davant d’excitacions externes en casos concrets.

CEM05 - Ser capaç d’explicar la necessitat d’intervenció en elements estructurals i constructius així com les tècniques i mètodes de diagnòstic.

CEM05 - Ser capaç de plantejar els equacions d’equilibri dinàmic que regeixen el comportament d’estructures davant d’excitacions externes.

CEM05 - Ser capaç de detectar i diagnosticar estats patològics en elements estructurals i constructius.

CEM05 - Ser capaç de descriure les diferents tècniques d’actuació i conservació en estructures i construccions i seleccionar la més apropiada en cada cas.

CEM05 - Ser capaç de descriure els mitjans auxiliars d’intervenció.

CEM05 - Conèixer el fonament i particularitats d’algunes de les tècniques d’intervenció i control de vibracions en estructures per a reduir el seu nivell vibratori per davall del llindar d’admissibilitat.