Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Para superar la asignatura se debe obtener al menos una calificación final global de 5 sobre 10 en la calificación global de la asignatura.

En cada convocatòria la qualificació global s'obtindrà ponderant les qualificacions de les diferents parts de la manera següent:

Primera convocatòria:

  • Avaluació contínua (60%): 

             - Assistència a pràctiques de laboratori  (10%)

             - Informes de pràctiques de laboratori (10%)

             - Projecte d'una màquina  (40%)

  • Examen (40%) (veure nota 1)

Segona convocatòria:

  • Avaluació contínua (60%): 

             - Assistència a pràctiques de laboratori  (10%)

             - Informes de pràctiques de laboratori (10%)

             - Projecte d'una màquina  (40%)

  • Examen (40%) (veure nota 1)
  • Evaluación continua (60%):

             - Asistencia a prácticas de laboratorio (10%): Es considerarà la qualificació de la primera convocatòria

             - Informes de prácticas de laboratorio (10%): Es considerarà la qualificació de la primera convocatòria

             - Proyecto de una máquina (40%): Es pot presentar una versió nova o millorada del projecte respecte al lliurat en primera convocatòria

  • Examen (40%) (ver nota 1)

Convocatòria extraordinària de finalització d'estudis:

  • Examen (100%)

Nota 1: És imprescindible obtenir una qualificació igual o superior a 3.5 sobre 10 en aquesta part. Si no es complís aquest requisit i la qualificació global calculada és superior a 4.5 sobre 10, en l'acta figuraria una qualificació de 4.5 sobre 10.

 

Altres consideracions:

L'estudiant / a es considera "presentat / da" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / da" en la convocatòria.