Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM02 - Coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç d’organitzar el treball en equip per al disseny d’una màquina completa en un termini establit.

CG05 - Saber utilitzar recursos informàtics CAD i CAE (sistemes multicos i elements finits) per al disseny preliminar i de detall d’elements de màquines.

CG04 - Utilitzar de forma correcta la terminologia tècnica bàsica de disseny de màquines, en anglès.

CG03 - Ser capaç d’elaborar i defensar oralment informes o projectes de màquines.

CG02 - Ser capaç de seleccionar entre documentació diversa i dispersa per a l’aprenentatge autònom en temes relacionats amb el disseny de màquines.

CG01 - Ser capaç d’analitzar i dissenyar màquines a nivell conceptual, preliminar i de detall.

CEM02 - Ser capaç d’identificar els perills d’una màquina i proposar dissenys o resguards per a eliminar-los o reduir-los.

CEM02 - Ser capaç d’explicar els fonaments fisicomatemàtics del mètode dels elements finits aplicat a problemes de mecànica de sòlids.

CEM02 - Ser capaç d’estructurar en etapes el projecte integral d’una màquina real.

CEM02 - Ser capaç de seleccionar els accionaments i elements de control de la màquina.

CEM02 - Ser capaç de realitzar el disseny preliminar dels mecanismes i sistemes de transmissió de les màquines.

CEM02 - Ser capaç de realitzar dissenys de detall dels sistemes estructurals, de guiatge i de transmissió de les màquines.

CEM02 - Ser capaç de proposar, avaluar i prioritzar diferents alternatives per al disseny conceptual de màquines, utilitzant metodologies de disseny apropiades.