Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1028 - Màquines i Instal·lacions de Fluids

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM06 - Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes relacionats amb sistemes i màquines fluidomecànics.

CG05 - Ser capaç d’usar programes informàtics de l’àmbit dels instal·lacions i màquines hidràuliques.

CG03 - Ser capaç d’elaborar informes tècnics per a explicar treballs teoricoexperimentals de sistemes i màquines fluidomecàniques.

CG01 - Ser capaç d’analitzar, seleccionar i preveure comportament de màquines i instal·lacions hidràuliques.

CEM06 - Ser capaç de seleccionar màquines hidràuliques i planejar instal·lacions hidràuliques de manera adequada.

CEM06 - Ser capaç de predir un transitori amb mètodes gràfics i conèixer-ne els sistemes de control.

CEM06 - Saber realitzar càlculs dels principals paràmetres del flux en canonades i canals.

CEM06 - Conèixer la normativa vigent relativa a les màquines i instal·lacions de fluids.

CEM06 - Conèixer la morfologia típica dels xarxes hidràuliques, els distints criteris de disseny i la seua modelització.

CEM06 - Conèixer els problemes de cavitació i saber predir-los i evitar-los.

CEM06 - Conèixer els comportaments reals de màquines hidràuliques, corbes de comportament característiques i lleis de semblança aplicables.