Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1028 - Màquines i Instal·lacions de Fluids

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1: XARXES RAMIFICADES
1.1 Introducció a les xarxes i al seu simulació
1.2 Anàlisi de xarxes ramificades
1.3 Disseny de xarxes ramificades
1.4 Criteri de la velocitat constant
1.5 Criteri de Mougnie
1.6 Criteri del pendent hidràulic constant
1.7 Criteri econòmic

TEMA 2: XARXES EN MALLA
2.1 Formulació de xarxes en malla
2.2 Anàlisi de xarxes en malla
2.3 Mètode de càlcul de Hardy-Cross

TEMA 3: INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI DE TRANSITORIS DE FLUIDS INCOMPRESIBLES
I DISPOSITIUS DE CONTROL DE TRANSITORIS
3.1 Classificació dels transitoris
3.2 El pols de Joukowski
3.3 Equació de conservació de la massa i quantitat de moviment
3.4 Mètode de les característiques
3.5 Mètode gràfic de Schnyder-Bergeron
3.6 Exemples d'aplicació del mètode de Bergeron
3.7 Dispositius de control d'acció directa
3.8 Dispositius de control d'acció indirecta

TEMA 4: FONAMENTS DE LES MÀQUINES HIDRÀULIQUES
4.1 Introducció a les bombes centrífugues
4.2 Classificació de les màquines de fluids
4.3 Teorema d'Euler
4.4 Altura teòrica aportada per una bomba
4.5 Derivació alternativa de la equació fonamental de les turbomàquines

TEMA 5: COMPORTAMENT REAL DE LES TURBOMÀQUINES
5.1 La desviació del comportament teòric. Definició de pèrdues.
5/2 Alçada útil d'una bomba
5.3 Altres paràmetres que defineixen una bomba
05/04 Corbes usuals de les bombes

TEMA 6: APLICACIÓ DE LA LLEI DE LA SEMBLANÇA A LES TURBOMÀQUINES
6.1 Introducció
6.2 Les lleis de semblança en les màquines hidràuliques
6.3 Les lleis de semblança absolutes
6.4 Velocitat especifica
6.5 Corbes universals

TEMA 7: INTRODUCCIÓ A LA CAVITACIÓ EN LES TURBOMÀQUINES
7.1 Introducció a la cavitació
7.2 Altura neta positiva disponible (NPSHd) i altura neta positiva requerida (NPSHr)
7.3 Condició de no cavitació
7.4 Funcionament de una bomba amb cavitació
7.5 Diàmetre òptim de entrada en un rodet centrífug per a evitar la cavitació.
7.6 Lleis de semblança aplicades a l'estudi de la cavitació

TEMA 8: ASSOCIACIÓ DE LES TURBOMÀQUINES: SÈRIE I PARAL · LEL
8/1 Associació de bombes en sèrie
02/08 Associació de bombes en paral · lel

TEMA 9: ANÀLISI FUNCIONAL DE LES TURBOMÀQUINES
9.1 Punt de funcionament d'una bomba en una instal · lació.
9.2 Resolució de sistemes complexos.

 

PRÀCTIQUES:

PRÀCTICA 1: INTRODUCCIÓ A L'ÚS DEL EPANET PER A LA SIMULACIÓ: XARXESRAMIFICADES (Aula d'informàtica).

PRÀCTICA 2: SIMULACIÓ I ANÀLISI DE XARXES MALLADES (Aula d'informàtica).).

PRÀCTICA 3: SIMULACION I ANÀLISI DE TRANSITORIS HIDRÀULICS I LA SEUAPROTECCIÓ (Aula d'informàtica).

PRÀCTICA 4: BANC D'ASSAIG DE BOMBES (laboratori)

PRÀCTICA 5: ASSAIG D'UN VENTILADOR (laboratori)