Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1027 - Estructures i Construccions Industrials

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM05 - Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d’estructures i construccions industrials.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç d’organitzar el treball en equip per al projecte d’estructures industrials en un termini establit.

CG05 - Ser capaç de calcular i dimensionar una estructura metàl·lica d’una construcció industrial emprant eines informàtiques comercials.

CG03 - Ser capaç d’elaborar un projecte de càlcul d’una estructura industrial.

CG01 - Ser capaç de dimensionar els elements resistents que componen una estructura industrial d’acer basant-se en la normativa vigent.

CG01 - Ser capaç de dimensionar els elements més simples de fonamentació d’una construcció industrial basant-se en la normativa vigent.

CEM05 - Ser capaç d’analitzar l’estat de tensió i deformació en elements senzills de fonamentació d’una construcció industrial concreta.

CEM05 - Ser capaç d’analitzar l’estat de tensió i de deformació en els elements resistents que componen una estructura industrial d’acer concreta.

CEM05 - Ser capaç de descriure les tipologies estructurals més habituals en edificació industrial i els materials més comunament utilitzats en aplicacions estructurals.

CEM05 - Conèixer el marc normatiu vigent en l’àmbit del càlcul i projecte d’estructures industrials.